14 ก.ค. 2021 เวลา 05:57 • ความคิดเห็น
คำว่าดูถูก ก็ควรจะใช้คู่กับดูหมิ่น เพราะถ้าพูดไม่ครบ ก็มักจะมีการแซวกันต่อไปอีกว่า ดูถูกก็ดีกว่าดูผิด ซึ่งมันเป็นคนละความหมายกัน แต่อย่างไรก็ตาม เราจะหมายถึงการดูถูกดูหมิ่นไปจนถึงกับเหยียดหยาม ประณาม และ การด่าว่า
ก็ขอใช้เทียบเคียงกับคำบาลีบทนี้ละกัน "นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต" “ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก” ก็ตีความแบบกว้างได้ว่า ทุกคนจะต้องโดนคนอื่นว่าร้าย ประนาม ดูถูกเหยียดหยาม ฯลฯ จะมากจะน้อย จะแผ่วๆ หรือ รุนแรง ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เอื้ออำนวยหรือขัดขวาง
ในส่วนของคนดี เขาก็จะไม่มีการมากล่าวคำเท็จหรือผรุสวาทใส่เรา แต่ในส่วนคนที่ไม่ดี มันก็เป็นจริต เป็นสันดานของเขา เรา(คง)จะไปห้ามเขาไม่ได้ เพราะเขามีกรรมกำกับบทกำกับชีวิตและโชคชะตาของเขา เราเปลี่ยนเขาให้หยุดนินทาว่าร้ายดูถูกเหยียดหยามเราไม่ได้ และเราก็เปลี่ยนตัวเราให้ยอมรับการกระทำกริยาที่เลวทรามนั้นไม่ได้เช่นกัน แต่เราเปลี่ยนที่ได้ คือ เปลี่ยนไปอยู่ ไปยืน ไปนั่งที่อื่น เมื่อเราไปแล้ว เขายังตามมาระรานเราอีก ทีนี้ก็เป็นเรื่องของกำลังบังคับแห่งกฎหมาย ว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นจะมาก้าวล่วงละเมิดมิได้ครับ
ถ้าคิดเล่นๆ ก็จะบอกว่า ในโลกนี้มีคนเป็นพันล้านคน ก็จะมีคนยืนเข้าคิวเรียงแถวอยู่ 2 แถว แถวนึงคือคนที่รอจะมาด่าว่าคุณ และอีกแถว ก็คือคนที่รอจะมาพบคุณ มาเพื่อหยิบยื่นมิตรภาพให้คุณ โดยทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าแถวทั้งสองนั้น แถวไหนจะยาวกว่ากัน แต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นคนดี และขึ้นอยู่กับว่า คุณเป็นคนอย่างไร จะดึงดูดให้คนเลวมาด่าว่า หรือจะดึงดูดคนดีๆให้มาคบค้าสมาคมกับคุณ ซึ่งที่จริงแล้ว คุณก็เลือกได้ แต่คุณจะเลือกหรือไม่ ก็สุดแต่ใจของคุณ ...
สวัสดี
โฆษณา