ความเชื่อนี้เขาเปรียบเทียบกับมะนาวที่แช่อิ่มน้ำตาลน้ำผึ้งจนมะนาวนั้นกลายเป็นหวาน คือน้ำตาลหรือความหวานที่มากกว่า เข้าไปทำละลายหรือขับความเปรี้ยวให้ออกไปจากเนื้อเยื่อของมะนาวจนเกือบหมดหรือเหลือน้อยที่สุด ความหวาน จึงเทียบได้กับความดีที่เราทุ่มเทเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่เราเรียกว่า'ไม่ดี' 'ห่าม' 'ทะเล้นทะลึ่ง' 'ไม่รู้จักกาละเทศะ' ระยะเวลา คือความอดทน เพราะเรามุ่งหวังให้เขากลับตัวกลับใจมาเดินในหนทางที่ดี
ดังที่พุทธศาสนาที่มุ่งสอนให้คนมีความเพียร คือนอกจากจะเพียรพยายามทำตัวเราเองให้ดีแล้ว ก็ยังมีเมตตาต่อผู้อื่น ให้ผู้อื่นได้ดีไปกับตนด้วย
สำหรับคนที่ไม่อดทน ก็ไม่เป็นไร ก็ถอยออกมา และปล่อยให้คนอื่นๆเข้าไปทำหน้าที่แทนเรา เราแค่เอาใจช่วย ภาวนา ขอให้เขากลับตัวมาอยู่ในหนทางที่ดี เราอย่าส่งแผ่กระแสจิตที่ร้าย ที่อคติไปยังเขา ใจเราก็มีความสุขแล้ว เพราะเราหวังดี เราก็จะชื่นบาน
ผมพูดในฐานะที่เป็นไกด์ สอนหนังสือ และแปลบทความ ผมก็เจอคนมานานาชนิด นานาจิตตัง เราแค่สงบฟังเขาพูด และเราก็ขออนุญาตเขาเพื่ออธิบาย ถ้าเขาบอกว่าไม่ฟัง เราก็หมดหน้าที่
สวัสดี
4 ถูกใจ
226 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา