ถ้าคิดแบบไม่คิดอะไรนะ /วันนี้กินอะไร/ คือวันนี้จะกินอะไร คือยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ วันนี้มีอะไรกิน คือ มีของไว้แล้ว แต่แค่ถามมีอะไรกิน
  • 1
โฆษณา