ไม่ได้ฉีด เพราะเป็นแค่ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่พนักงานองค์กรที่จะได้ฉีดก่อนด้วย อยากฉีดแต่ไม่มีให้ฉีด ไม่รู้จะไปร้องกับใคร
78 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...