มีบัญชีอยู่แล้ว?
วัคซีน เป็นเครื่องมือทางการเมืองไปแล้วครับ