เอกสารหลุด! ผลการจัดสรรวัคซีน Moderna ให้แต่ละโรงพยาบาล ออกแล้ว
74
รอบนี้จะมีให้โรงพยาบาลละ 10,000 โดส และที่เหลือแบ่งตามสัดส่วน common size เช่น บางโรงพยาบาล จอง 800,000 โดส ก็จะได้จัดสรร ไม่เต็มจำนวน
32
ส่วนโรงพยาบาลที่จองไม่เกิน 10,000 โดส จะได้เต็มจำนวน
18
แปลว่าใครที่จองกับ โรงพยาบาลยอดฮิตจะมีโอกาสพลาดสูง!!
20
ผลการจัดสรร Moderna ให้แต่ละโรงพยาบาล เป็นตามรูปด้านล่าง
19
  • 492
โฆษณา