เปิดเผยผลการทดลอง
ระดับภูมิคุ้มกัน(Neutralizing Ab)
ที่ได้จากการฉีด Sinovac ครบ 2 เข็ม
ต่อเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
เมื่อวานนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เปิดเผยผลการทดลองเบื้องต้น (Pre-Print)
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิ
หลังจากได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว 2 สัปดาห์
ต่อเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ
เทียบกับการติดเชื้อตามธรรมชาติในปี 2020, 2021
ก่อนหน้านี้เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับภูมิต้านทาน (Neutralizing Ab) ที่ได้จากการฉีดวัคซีนSinovac ครบ 2 เข็ม
ต่อเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ เพราะทางจีนก็ไม่ได้มีการระบาดอย่างหนักมานานแล้ว
รายงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นรายงานฉบับแรกที่ แสดงให้เห็นถึงระดับ Neutralizing Ab
ซึ่งน่าจะบอกได้ถึงประสิทธิภาพคร่าวๆของSinovac
ต่อเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ ในรูปแบบงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
Sample size = 120 คน
Sinovac 2 เข็ม = 60 คน
ติดเชื้อตามธรรมชาติในปี 2020 = 30 คน
ติดเชื้อตามธรรมชาติในปี 2021 = 30 คน
กราฟรูปซ้ายมือสุด แสดงถึงระดับภูมิคุ้มกัน(Neutralizing Ab)
ที่ได้จากการฉีด Sinovac ต่อเชื้อกลายพันธุ์ระดับต่างๆ
พบว่า
- หลังจากได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว 2 สัปดาห์
Sinovac มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิได้น้อยกว่า
การติดเชื้อตามธรรมชาติเล็กน้อย
แต่เหนือกว่าระดับต่ำสุดที่น่าจะป้องกันโรคได้ที่แสดงด้วยเส้นปะ
1
- Sinovac มีประสิทธิภาพที่ดีพอใช้ได้สำหรับเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิม
ดังจะเห็นได้จาก ระดับภูมิคุ้มกันในแต่ละคนที่
แสดงด้วย จุดในกราฟอยู่เหนือจากเส้นปะเกือบทั้งหมด
- แต่ถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์ดื้อวัคซีนเบาๆอย่าง Alpha
Sinovac ก็ยังน่าจะพอไหวเพราะ จุดส่วนใหญ่ยังเหนือเส้นปะ
ดังที่แสดงในกราฟเส้นสีเหลือง
1
แต่ถ้าเป็น Delta ที่ดื้อวัคซีนแถมแพร่ได้ไว
คือกราฟแถวบนซ้ายสีส้มขวาสุด
Sinovac น่าจะเอาไม่อยู่เพราะ
ระดับ Neutralizing Ab ตกลงมาก
จนจุดในกราฟ ส่วนใหญ่ อยู่ใต้เส้นปะอยู่
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง
จนกระทั่งน่าจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า
แม้ว่าจะพึ่งฉีด Sinovac ครบมาหมาดๆ
และเมื่อเทียบกับการติดเชื้อทางธรรมชาติ
Sinovacยังมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าการติดเชื้อทางธรรมชาติเสียอีก
ดังจะเห็นได้จากในตารางทางด้านขวามือ 2 รูป
เปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันของ
คนที่เคยติดเชื้อตามธรรมชาติในปี 2020 และปี 2021
Sinovac ยังมีระดับ Neutralizing Ab
สำหรับสายพันธุ์ Delta ต่ำกว่าการติดเชื้อตามธรรมชาติ
2
ยิ่งถ้าเป็นคนที่ฉีดมานานๆเกิน 2-3 เดือน
ระดับภูมิคุ้มกันน่าจะตกลงมากๆ ตามงานวิจัยของ มธ.
ที่พบว่า ภูมิจะตกลงครึ่งนึง ทุกๆ 40 วัน
ก็คงแทบไม่สามารถกัน เชื้อสายพันธุ์ Delta ได้เลย
แต่คนกลุ่มนี้ กลับถูกนับว่าฉีดวัคซีนครบไปแล้ว
ทำให้ไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนอีก แม้ว่าภูมิจะไม่เหลือแล้ว
1
นับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ
ที่ใช้ในการปรับนโยบายการฉีดวัคซีนของประเทศไทย
ซึ่งควรจะปรับเอาวัคซีน Sinovac ออกจากประเทศไทย
เพราะน่าจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์
ที่เป็นสาเหตุหลักของการระบาดในไทย
1
5 ถูกใจ
11 แชร์
2.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา