ผมปรับการใช้ขีวิตใหม่ ถ้ายังคงใช้ชีวิตแบบเดิม 100% เราจะกำจัดไม่ไดในระยะยาว
สร้างกิจกรรม และ การใช้ชีวิตใหม่ (แบบไม่เร่งรีบ ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปเสมอ) ...
และพอถึงวันที่จัดการได้ เราจะ "มีความสุขครับ" #เป็นกำลังใจครับ 💙
1ถูกใจ
87รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...