ฉีด AZ แล้ว Boost ด้วย Moderna ได้ไหมนะ
เพราะเห็นมีแต่ AZ-> Pfizer
Pfizer กับ Moderna จะกระตุ้นภูมิได้เหมือนกันไหม ???
Moderna ที่จองไว้จะใช้ได้ไหม งานวิจัยนี้มีคำตอบให้คุณ
เมื่อวานนี้ วารสารทางการแพทย์ชื่อดังอย่าง New England journal
ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาการฉีดข้ามยี่ห้อ สลับวัคซีนเข็ม 2
โดยเข็มแรกเป็น Astra เข็มที่ 2 เป็น modena
เทียบกับฉีดยี่ห้อเดียวกัน
งานวิจัยที่ทำในประเทศสวีเดน
โดยศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์ 88 คน
ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว 9-12 สัปดาห์
แล้วให้เลือกว่าฉีดเข็ม2เป็นอะไรดีระหว่าง
AZ เหมือนเดิม หรือข้ามไปฉีด moderna
1
37 คนเลือกฉีด Astra เหมือนเดิม อายุเฉลี่ย ประมาณ 46 ปี
51 คนเลือกฉีด modena อายุเฉลี่ย ประมาณ 40 ปี
โดยตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน ทั้ง S1 , RBD
และ Neutralizing Ab
หลังจากฉีดวัคซีน 2 ครั้ง
คือ ครั้งแรก หลังจากได้เข็มที่ 2 ประมาณ 7-10 วัน
และครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครบ 30 วัน
ระดับภูมิคุ้มกัน(Neutralizing Ab)
ตรวจหา ทั้งต่อ เชื้อดั้งเดิม ของ Swenden
เชื้อแอฟริกาใต้ ที่เป็นเชื้อที่ดื้อวัคซีนที่สุด
ผลการศึกษาพบว่า
ระดับภูมิคุ้มกัน Neutralizing Ab (NAb)
D0 ภูมิเท่ากันทั้ง 2 arm
D7-10
การฉีดข้ามยี่ห้อ ภูมิขึ้นเร็วมากก
โดยที่
AZ* 2 dose ภูมิขึ้น 5 เท่า ทั้ง S1+RBD เมื่อ เทียบกับ D0
AZ--> MDN
S-specific IgG ภูมิขึ้น 115 เท่า
RBD-specific IgG ภูมิขึ้น 125 เท่า
ID50 สูงขึ้น 20 เท่า เมื่อ เทียบกับ D0
D30 neutralizing antibodies เพิ่มขึ้นอีก 1.6 - 1.7 เท่า ทั้ง
AZ-AZ และ AZ-Moderna แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ผล Neutralizing antibodies ต่อ B1351 เชื้อแอฟริกาใต้
AZ-AZ Neutralize ไม่ได้
ตรงกับงานวิจัยเดิม ของ AZ ว่าเอาเชื้อ B1351 ไม่อยู่
Az- MDN Neutralize ได้
ผลข้างเคียง
พบในกลุ่ม Az-MDN มากกว่า โดยเป็นผลข้างเคียงทั่วไป
เช่นไข้ ปวดหัว ปวดตัว ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง
สรุป
การฉีด AZ --> MDN ที่จองไว้ น่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับ AZ-AZ โดยที่ยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง
ตรงกับข้อมูล ก่อนหน้านี้ใน โพสเดิม
อย่างไรก็ตาม Study มี N แค่ 88 คน
คงต้องรอข้อมูลการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
5 ถูกใจ
12 แชร์
2.8K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา