มีใครเป็นเหมือนกันไหม ? ฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกว่ากินเก่งขึ้น..หิวทั้งวัน
คำถามนี้ถูกลบ
เป็นครับ หลังจากฉีด 12 ชม. ทั้งอาหาร น้ำ และความต้องการทางแพทย์!! (ผมได้แอสตร้านะ)
โฆษณา