หาอะไรใหม่ๆทำไปเรื่อยๆ ทำ content ลงเพจ, ลองเขียนบทความลงเว็บไซด์, ลองทำ ebook , ลองทำ podcast, ลองทำ youtube , ลองเล่น tictok, อ่านหนังสือ, ดูซีรีย์, ลองอยู่คนเดียวเฉยๆไม่ทำอะไร, ลองฝึกดูความคิด เป็นต้น
1ถูกใจ
100รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...