15 ก.ค. 2021 เวลา 14:53
‘Eisenhower Matrix’ อยากบริหารเวลาให้ได้ ต้องจัดลำดับความสำคัญให้เป็น
.
.
‘รู้สึกยุ่งทั้งวัน จนไม่มีเวลาทำอะไร’... อ่านต่อ
2
โฆษณา