ขอบคุณที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะ เราพยายามอย่างมากเวลา ทำอะไรหรือพูดอะไร ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน พอวันนี้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยขอชมตัวเอง ขอบคุณตัวเองหน่อย เป็นกำลังใจเล็กๆ ให้ตัวเอง 5555555
โฆษณา