ไม่มีชีวิตใครในโลกใบนี้ .. ที่ราบรื่นตลอดชีวิต
ไม่มีชีวิตใครในโลกใบนี้ .. ที่มีแต่ความสุขตลอดชีวิต
คนที่, พบปะกับคุณมีมาก แต่ที่รู้ใจคุณจริงๆ มีน้อย
คนที่, พูดคุยกับคุณมีมาก แต่ที่ค้ำจุนคุณมีน้อย... ดูเพิ่มเติม
1
โฆษณา