มีบัญชีอยู่แล้ว?
เพื่อนๆ คิดว่าราคาวัคซีนทางเลือก ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ควรจะฉีดให้ฟรี การฉีดจะได้กระจายไปเร็ว ทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา เศรษฐกิจฟื้นเร็วครับ