มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถึงจะมีภูมิต้านทานแล้ว (ผู้ป่วยโควิดที่หายแลเว ก็มีภูมิแบบนี้แหละครับ) เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ก็ต้องฉีดวัคซีนอยู่ดีครับ
อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่อง การกลายพันธุ์อีกด้วย ยังไงก็ต้องมีการฉีดกระตุ้นแน่นอนครับ
    Jing🦘Joe
    ลืมคิดเรื่องกลายพันธุ์ไปเลยครับ