มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมื่อทั้งประเทศเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เรียบร้อยแล้วครับ
ซึ่งน่าจะเกิดได้เมื่อประชาชน ได้รับวัคซีนที่สามารถต้านไวรัสโควิด สายพันธุ์ที่ระบาดในขณะนั้น อย่างพอเพียงที่จะทำให้เกิดภูมิได้ทั้งประเทศ ในช่วงเวลาใกลเคียงกัน