ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านต่อกรโควิด – 19
สวัสดีค่ะทุกคน..วันนี้ WhoChillDay รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
โควิด – 19 มาฝากเพื่อน ๆ นะคะ
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรประจำถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชท้องถิ่นของอินเดียและศรีลังกา ก่อนแพร่กระจายมายังแถบเอเชียและเจริญเติบโตงอกงามได้ดีในพื้นที่เขตร้อนชื้นอย่างบ้านเรา
นิยมใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ในรูปแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และการศึกษาวิจัยมาต่อเนื่อง
อย่างในอินเดีย นิยมใช้ราก ต้น ใบ รักษาโรคทางเดินอาหาร โรคบิด ลดไข้ มาลาเรีย
จีนนิยมใช้ฟ้าทะลายโจร (Chuan xin lian – ชวนชินเหลียง ) แบบน้ำและเม็ด บรรเทาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไข้หวัด เจ็บคอ แผลในปากลิ้น ท้องเสีย โรคบิด
สำหรับคนไทยนิยมใช้กับโรคทางเดินหายใจ เจ็บคอ โรคหวัด
แก้ไข้มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
โดยฟ้าทะลายโจรได้รับการขึ้นบัญชีสมุนไพรไทยบรรจุอยู่ใน
กลุ่มบัญชียาจากสมุนไพร ประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพร
ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่ปี 2542
ว๊าว!! นับไปนับมา 22 ปีแล้วหรือ? (พ.ศ. 2542 - 2564)
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่รับรองคุณสมบัติทางยาของ
ฟ้าทะลายโจร ..ดันขึึ้นบัญชีฯ สำเร็จนั้น
มาจากฝีมือของนักวิจัยไทย (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ม.มหิดล - ก.เกษตรและสหกรณ์ และรพ.ชุมชนในสังกัด ก.สาธารณสุข)
ร่วมด้วยช่วยกัน “ศึกษาสมุนไพรไทยและฟ้าทะลายโจรก็เป็นหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้น”
งานวิจัยชิ้นแรก ในปี 2526 รับทุนสนับสนุนจาก UNICEF
ตลอดเวลาการศึกษา 3 ปี
งานวิจัยชิ้นที่สอง ในปี 2529 รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี
ตลอดเวลาการศึกษา 3 ปี
 
เรียกว่าเป็นรายงานวิจัยแรกของโลก !!
ที่มีการศึกษาฟ้าทะลายโจรในเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน
 
ส่วนโซนยุโรป แม้ไม่สามารถปลูกฟ้าทะลายโจรได้ แต่มีการศึกษา
ยาคันจัง (Kanjgang) เป็นยาที่ประกอบด้วยฟ้าทะลายโจรและ
สมุนไพรอื่น ๆ นิยมใช้บรรเทาโรคหวัด
แอนโดรกราโฟไลด์ยับยั้งโควิด – 19
แอนโดรกราโฟไลด์ – andrographolide เป็นสารสำคัญ
ในฟ้าทะลายโจรที่ออกฤทธิ์ในการรักษาโรค ค้นพบมาแล้ว
70 ปี (พ.ศ.2494)
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารของประเทศอินเดีย
และจีน ชี้ชัดว่าสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ มีฤทธิ์ยับยั้ง
ไวรัสชนิดต่าง ๆ กอปรกับการวิจัยหาขนาดยา
และผลข้างเคียงมานานกว่า 10 ปี
เมื่อโควิด – 19 โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น !!
ภาพรวมข้อมูลการวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ติดเชื้อ
โควิด – 19 พบว่า
1. สารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร
“ช่วยรักษาและลดเชื้อได้”
พบมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด – 19
(SARS – CoV-2) ในเซลล์เนื้อเยื่อ แต่ไม่ยับยั้งการเข้าเซลล์
2. การใช้ฟ้าทะลายโจรมีผลข้างเคียงน้อย ไม่เกิดพิษเฉียบพลัน
และพิษเรื้อรัง
สำหรับขนาดมาตรฐานการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร และยาผงบด
ฟ้าทะลายโจรในผู้ติดเชื้อต้องได้รับ คือ
“สารแอนโดรกราโฟไลด์ ปริมาณ 180 มก.ต่อวัน
รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน”
ตัวอย่างฉลากที่มีการระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์
(adl – คำย่อของ Chill นะคะ)
กรณีที่ 1 ฉลากระบุสาร adl 20 มก./แคปซูล =
รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง
 
กรณีที่ 2 ฉลากระบุสาร adl ไม่น้อยกว่า 12 มก./แคปซูล =
รับประทานครั้งละ 5 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง
กรณีที่ 3 ฉลากระบุสาร adl ไม่น้อยกว่า 2 % =
รับประทานครั้งละ 7 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง
3. การใช้ฟ้าทะลายโจรมีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่
ไม่มีอาการ ผู้มีอาการน้อยยังไม่มีภาวะปอดอักเสบ
จะช่วยระงับไม่ให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกิดปอดอักเสบ
ในประเทศจีน สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ออกประกาศ
เกี่ยวกับแนวทางในการรักษาโรคระบาดปอดอักเสบจากโควิด-19
สายพันธุ์ใหม่ (ทดลองใช้ฉบับที่7 )
แนะนำการใช้ยาจีนชื่อ “Xiyaping injection” ชนิดฉีด สำหรับ
กลุ่มผู้ป่วยโควิดรุนแรงและภาวะวิกฤต ลดความรุนแรงอาการ
ทางปอด และทำให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้น
แนวทางการรักษานี้เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างศาสตร์แพทย์
แผนจีนบูรณาการกับแพทย์แผนปัจจุบัน
สร้างแรงกระตุ้นการช่วยเหลือ!! เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ
โควิด- 19 อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเอกสารชุดนี้ ทางคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียวของไทยเรา แปลเป็นภาษาไทยมอบให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตั้งแต่ปีที่แล้ว (พ.ศ.2563)
แต่การใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด - 19
ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยสำหรับทุกคน !?
 
ห้ามใช้เด็ดขาด!!
ในกลุ่มผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร / คุณแม่ที่ให้นมลูก/ หญิงตั้งครรภ์ / อาจจะตั้งครรภ์
เพราะมีผลต่อการบีบตัวของมดลูกทำให้แท้ง หรือคลอดก่อนกำหนด หรือเด็กเกิดมาผิดปกติ
ข้อควรระวัง !!
การใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยากันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
หรือ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น
ยาวาร์ฟาริน ยาแอสไพริน ยาโคลพิโดเกรล เป็นต้น
หรือยาลดความดันเลือด
เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ ซึ่งตัวผู้ติดเชื้อต้องสำรวจยาประจำตัวก่อน และแจ้งข้อมูลพวกนี้ให้แพทย์รับทราบทุกครั้งด้วย
เรามาดูต่อกันว่า !?
ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรยี่ห้ออะไรบ้าง
(ข้อมูลเชิงวิชาการ)
แต่ละยี่ห้อมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่างกันมากน้อย
แค่ไหน
และขนาดรับประทานที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
เรื่องนี้ สปสช. มีคำตอบ !!
สปสช.– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำข้อมูล
“ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และ
ขนาดสำหรับรักษาโควิด – 19”
การรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ พทป.ธนวิชญ์ ตั้งธนชัยสกุล (แพทย์แผนไทยประยุกต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส สปสช. เขต 5 ราชบุรี)
โทรสอบถามปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
และภญ.จีรยา ธูปมงคล (เจ้าหน้าที่อาวุโส สปสช. เขต 2 พิษณุโลก) ปรับปริมาณการรับประทาน / สอบทวนขนาดการใช้ยา
 
โดยวิธีการคำนวณปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ เป็นไปตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่องบัญชีหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
และที่มาของปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์
ตรวจด้วยเครื่อง HPLC ต่อเม็ด
ผลการสำรวจ พบว่า จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ขาย
อยู่ในปัจจุบัน ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ขึ้นอยู่กับ
แต่ละบริษัท
เพราะความแตกต่างของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
รวมถึงขนาดการใช้รักษาโควิด – 19 ด้วย
ถ้าหากต้องการสารสำคัญที่แน่นอน ควรซื้อแบบสารสกัด
ส่วนข้อแนะนำการใช้ยา กรณีติดเชื้อโควิด – 19
ให้รับประทานวันละ 60-180 mg. แบ่งให้วันละ 3-4 เวลา
ติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน ตามคำแนะนำของคู่มือการดูแล
สุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด- 19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, พฤษภาคม 2564
เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคน..!! ใครมึน ๆ ยกมือขึ้น
ขยับนิ้ว สะบัดแข้ง สะบัดขา โยกซ้าย ย้ายขวา
กระพริบตาถี่ ๆ อ้าปากกว้าง ๆ ตบหน้าเบา ๆ
กระตุ้นเลือดลมกันสักหน่อยนะคะ
มาต่อกันที่ Chill ชวนเช็ค?
ด้วยการเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง หยูกยา เครื่องใช้
ให้พร้อมสำหรับกักตัวที่บ้าน Home Isolation ตามข้อมูล
“ชุดวัสดุ และยาสำหรับการกักตัวที่บ้าน ของโอสถศาลา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ”
และวิธีการสังเกตตัวเองในการใช้ฟ้าทะลายโจร
เพื่อไม่ให้เชื้อลงปอด ตามคำแนะนำของ
“อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์
คณบดีสถาบันแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล”
นี่เลยตัวอย่าง !! ชุดวัสดุ และยาสำหรับการกักตัวที่บ้าน
ของโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ยากินมีอะไรบ้าง?
ยาพาราเซตามอล / ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก / ยากดอาการไอ (Chill ไปหาข้อมูลเพิ่มจากเพจพบแพทย์ ก็คือยารักษาอาการไอแห้ง – ยาที่ใช้ในกลุ่มนี้ คือ เด็กซ์โทรเมทอร์แฟนและโคเดอีน) /
ยาละลายเสมหะ /ฟ้าทะลายโจร / แคปซูลขมิ้นชัน /
ผงน้ำตาลเกลือแร่ / เครื่องดื่มเกลือแร่
ของใช้ป้องกันเชื้อ?
ยาฆ่าเชื้อเดทตอล / แอลกอฮอล์แบบน้ำ + เจล / ถุงขยะติดเชื้อ /
ทิชชู่แห้ง / ทิชชู่เปียก / แมส
อาหารการกิน ?
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ปลากระป๋อง / โจ๊กซอง /
ข้าวสาร / ขิงชงแบบซอง
10 ข้อแนะนำการใช้ผงหยาบฟ้าทะลายโจรอย่างไร?
ไม่ให้เชื้อลงปอด !! กับอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์
สิ่งที่ต้องเข้าใจร่วมกันก่อน !?
 
แต่ละคนมีจำนวนเชื้อโควิดไม่เท่ากัน
ระบบภูมิคุ้มกันไม่เท่ากัน
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดไม่เท่ากัน
ฉะนั้นการใช้ยาฟ้าทะลายโจรต้อง “ปรับให้ปริมาณยาเหมาะสม
ตามสภาพของแต่ละคน”
เพื่อลดความเสี่ยงภาวะปอดอักเสบ หรือเชื้อลงปอดให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะทำได้
ย้ำๆๆ แต่ละคนต้องสังเกตตัวเอง!!
1.กรณียัง “ไม่ได้ตรวจเชื้อ”
จากการที่เราไปเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19
เอ๊ะ! เราติดเชื้อหรือยัง หรือเริ่มมีอาการเจ็บคอ มีไข้
ครั่นเนื้อครั่นตัวแม้ไม่มีไข้ ปวดหัว
กินดักไว้เลย..ให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในปริมาณต่ำสุดของ
ไข้หวัดธรรมดาก่อน .. ดูที่ขนาดแคปซูล เช่น
แคปซูลขนาด 400 มก. =
ใช้ฟ้าทะลายโจร 4 เม็ด กิน 4 ครั้งต่อวันติดต่อกัน 5 วัน
แคปซูลขนาด 500 มก. =
ใช้ฟ้าทะลายโจร 3 เม็ด กิน 4 ครั้งต่อวันติดต่อกัน 5 วัน
2.เมื่อใช้ฟ้าทะลายโจรไป 2 วัน และอาการไม่ดีขึ้น
ให้เพิ่มปริมาณฟ้าทะลายโจรเป็น 2 เท่า และ
ติดตามผลไปอีก 3 วันจนครบ 5 วัน
หากเริ่มมีอาการหอบ เหนื่อย หายใจยาก
ต้องไปโรงพยาบาลเร็วที่สุด “ไม่เกินวันที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มมีอาการ”
3.กรณีตรวจพบว่า “ติดเชื้อ” และยังไม่มีอาการหรือเริ่มมีอาการ
ให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเร็วที่สุด และปริมาณมากที่สุด (ตามคำแนะนำ)
หากภายใน “2 วัน อาการไม่ดีขึ้น” ให้เพิ่มปริมาณฟ้าทะลายโจร
เป็น 2 เท่าตัว
เช่น มีไข้หรือเจ็บคอมาก ให้กินฟ้าทะลายโจร 5 เม็ดต่อครั้ง
กินทุก 4 ชั่วโมง จนกว่าไข้จะลดลง และ
ค่อยลดเหลือ 5 เม็ด กิน 4 ครั้งต่อวัน
หากภายใน “5 วัน อาการไม่ดีขึ้น” ส่งโรงพยาบาลด่วน
4.กรณีตรวจพบว่า “ติดเชื้อ” และอาการเริ่มรุนแรง
หอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก หรือวัดออกซิเจนแล้วต่ำว่า 95%
ให้สงสัยว่า “ปอดอักเสบหรือเชื้อลงปอดแล้ว”
ส่งโรงพยาบาลด่วน
5. กลุ่มผู้ที่ใช้ยาเบาหวาน
ระมัดระวังการใช้ฟ้าทะลายโจร เพราะทำให้น้ำตาลลดลง
ผู้ป่วยต้องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง และ
แพทย์ต้องตรวจค่าน้ำตาล ความดันในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้
6.การใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อลดความเสี่ยง กรณีที่ยังไม่ป่วย
ให้กินฟ้าทะลายโจร และอาหารฤทธิ์ร้อนประกบตลอดทั้งวัน
รวมทั้งดื่มน้ำขิง พริกไทย กระชาย และอาหารรสเผ็ดร้อนอื่น ๆ
หากปวดศีรษะและท้องผูกมากขึ้นให้กินยาระบายร่วมด้วย
7.ผลข้างเคียงจากฟ้าทะลายโจร ในกลุ่มอาการที่พบน้อย
เบื่ออาหาร ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียงศีรษะ ใจสั่น
อ่อนเพลีย
ให้หยุดยาก็จะหายเป็นปกติ
8.ผลข้างเคียงจากฟ้าทะลายโจร ในกลุ่มอาการแพ้
เป็นลมพิษ หน้าบวม -> หยุดยาและห้ามใช้ยานี้อีก
ให้เปลี่ยนไปใช้สารสกัด “กระชาย” แทน
9.ผลข้างเคียงจากฟ้าทะลายโจร ถ้ามีอาการหน้ามืด
เวียนศีรษะ ความดันต่ำ
ให้นั่งหรือนอนพัก อาการจะดีขึ้นภายใน 30 นาที
10.กลุ่มผู้ป่วยโรคตับสามารถใช้ฟ้าทะลายโจรได้
การศึกษาพบว่าฟ้าทะลายโจรช่วยป้องกันและฟื้นฟูสภาพของตับ
ยังไม่พบรายงานการทำลายตับ ในกรณีใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูง
และเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะนำในผู้ป่วยตับ
นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ WhoChillDay นำมาแบ่งปันกับทุกคน
ขอให้เพื่อน ๆ สุขภาพแข็งแรง ฟิตเพี๊ยะ!!
ห่างไกลเจ้าโควิดร้ายกันทุกคนนะคะ
กอด กอด กอดส่งกำลังใจกัน
เพื่อน ๆ มีความคิดอย่างไรหรือข้อแนะนำอะไร
แลกเปลี่ยนกัน ส่งกำลังใจให้กันใต้โพสต์เลยนะคะ
ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันค่ะ
Credit :
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
E-book ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารแอนโดรกราโฟไลด์ในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษาโควิด- 19, 1 ก.ค. 64
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์. คำแนะนำ 10 ข้อการใช้ผงหยาบฟ้าทะลายโจรอย่างไรไม่ให้เชื้อลงปอด.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ วันที่ 10-16 ก.ค. 64. หน้า 48
สปสช. ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงสุด ต่ำสุด รักษาโควิด19 edit1.pdf
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.เสวนาวิชาการฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยในวิกฤต Covid-19.วันที่ 17 ก.ค. 64
เอกสารการใช้ยาจีนชื่อ “Xiyaping injection” ชนิดฉีด ฉบับแปลเป็นภาษาไทย