คนชั่วบางคน ยังทำตัวพอง คิดว่าตัวเองดีเลยค่ะ
เราคิดว่า ดีกับคนที่สมควรดีด้วย เพียงพอแล้ว
โฆษณา