ระหว่างท้องฟ้า ทะเล ภูเขา และป่าไม้ ช่วงนี้คุณอยากมอง สัมผัส และรู้สึกอะไรมากที่สุด? และเพราะอะไร? :)
คำถามนี้ถูกลบ
ภูเขา หมอก ป่าไม้ครับ
ธรรมชาติสรรค์สร้างทุกอย่างให้สวยงามด้วยความแตกต่างกันไว้ให้ชมอยู่ทุกสารทิศ
ทุกครั้งที่สัมผัสเหล่านี้ สภาพจิตใจมักมีพลังงานที่ส่งให้ร่างกายสู้ได้ในแต่ละวันครับ
  • 3
โฆษณา