มีบัญชีอยู่แล้ว?
ยังเป็นได้ แพร่ได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้วัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพครับ