มีบัญชีอยู่แล้ว?
เพื่อนๆ คิดว่าราคาวัคซีนทางเลือก ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ฟรีครับ ต่อให้เป็นวัคซีนไหนๆ ก็ต้องฟรี เพราะนี่คือสวัสดิการรัฐที่ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับเพื่อความปลอดภัยและมั่นคงของสุขภาพในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน