มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปกติการคิดค้นพัฒนาวัคซีนให้เสถียรควรมีเวลาซัก 3-5 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ กว่าจะได้ยาดี มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงระยะสั้นและยาวน้อยที่สุด ดังนั้นเดาว่าโควิดก็จะหมดไปในช่วงเวลาประมาณเดียวกันนี้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มได้รับวัคซีนดีๆ เมื่อไหร่ด้วยนะ
    Oat Abyss
    มองว่าคงไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียว แต่จะเป็นยารักษาด้วย