มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมื่อการเมืองหมดคนหวังผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองครับ ตอนนี้เหลวแหลกมาหลายสิบปีเพราะมีแต่คอร์รัปชั่นทุกวัน ทุกโอกาสที่จะหาได้ สำนึกสาธารณะของคนยังน้อย ไม่ใช้ข้อมูลและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ ใช้ความเชื่อเป็นหลัก เลยทำให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกคนเข้าไปบริหารประเทศ