17 ก.ค. 2021 เวลา 03:56 • ข่าว
ใช้อำนาจไม่เป็น
ใช้ความสามารถไม่ตรงจุด
ไม่ใช้ความสามารถที่สุดจนสุดกำลัง
และผู้ตามไม่ให้ความร่วมมือ
โฆษณา