ใช้อำนาจไม่เป็น
ใช้ความสามารถไม่ตรงจุด
ไม่ใช้ความสามารถที่สุดจนสุดกำลัง
และผู้ตามไม่ให้ความร่วมมือ
1ถูกใจ
129รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...