มีบัญชีอยู่แล้ว?
เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากๆ
รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์
และทำให้ตระหนักถึงสิ่งที่เราและองค์กรเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญคือทำให้รู้ว่าโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว
.
เล่มที่ 219/2021 (325)
How to Prepare Now for What's Next : ไม่มีที่ว่างในวันหน้า ให้กับคนที่อยู่เฉย ๆ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งการล้มกระดานทางธุรกิจ Best-Selling Books ที่ผู้บริหารจนถึงพนักงานต้องอ่าน!
ผู้เขียน Michael McQueen (ไมเคิล แมคควีน)
ผู้แปล ญาณพล มุสิเกตุ
.
พูดถึงการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าได้ดีน่าสนใจ
ตัวอย่างกรณีศึกษาเยอะ ทั้งแบบที่ควรทำตามและไม่ควร
เป็นทั้งหนังสือการตลาด และ หนังสืออ่านเล่นในเวลาเดียวกัน
.
ชำแหละแนวคิดในการบริหารแต่ละแบบ
.
พูดถึง การ disrupt เยอะเหมือนกัน
.
จะเป็นพนักงาน หรือ ว่างงาน หรือ CEO ก็ควรอ่านนะเล่มนี้
.
10/10 อะไรที่ไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลง ตามโลก ก็ค่อยๆ ล้มหายตายจากไปครับ