17 ก.ค. 2021 เวลา 07:42 • สุขภาพ
เสียสละ
ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าควรจะเลือกสามัคคี
แต่พอคิดว่าการที่คนสามารถสละออกทุกๆอย่าง
จะกลายเป็นผู้ให้
ก็จะอภัยให้ทุกอย่างได้
จากนั้นความสามัคคีเกิดขึ้น
และเมื่อเกิดความสามัคคีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง
โฆษณา