17 ก.ค. 2021 เวลา 09:01 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าเป็นคนดีที่ไม่มั่นคง ก็ไม่แน่ครับ
คนเหมือนเสาหลักปักค้ำบ้าน
ถ้าเสาบิดเบี้ยว ปักลงดินไม่ลึกพอ
บ้านก็อาจจะพังครืนลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
ถ้าเสาตรงถูกปักลงดินลึกพอ และมั่นคงพอ
บ้านหลังนั้นก็อยู่ได้นานตามอายุขัยของมัน
โฆษณา