"ชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริง" คือ
1. ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
2. ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน
3. ทำตนให้เป็นสุขอย่ายึดติด
5. ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
6. สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง
7. ปล่อยวางได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นความสุขมาเอง
8. เลิกเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น เพราะทุกคนล้วนมีดีกันคนละอย่าง
9. รักและดูแลคนในครอบครัวให้มากๆโดยเฉพาะพ่อกับแม่
10. ใครสรรเสริญก็ไม่หลงตน ใครนินทาก็อย่าไปใส่ใจ
สำหรับผม 10 ข้อนี้แลคือ "ความสุข" ที่แท้จริง
5 ถูกใจ
339 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา