ถ้าท่านบริหารประเทศไม่ได้ มันแปลว่า ท่านไม่มีความสามารถ
102รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...