17 ก.ค. 2021 เวลา 15:22 • สุขภาพ
สินมั่นคง ประกาศ ไม่ยกเลิกประกันโควิด แล้ว!
9
ล่าสุด เว็บไซต์ของ สินมั่นคงประกันภัยขอแจ้งยกเลิกจดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบ
12
โดยบริษัทยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันให้ไวรัสโคโรนาดังกล่าวกับลูกค้าตามเดิม
4
โดยบริษัทขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้..
1
โฆษณา