มีบัญชีอยู่แล้ว?
Brand Experience & IMC
การทำ Brand Experience ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้าเจอ มันมี Message ซ่อนอยู่ นี่คือ IMC (Integrated Marketing Communications) ทุกสิ่งทุกอย่างที่อ้างอิงหมายถึงความเป็นคุณ มันมี Message เดียวกันซ่อนอยู่จนกระทั่ง Message นั้นไม่ต้องเขียนเอาไว้ แต่คนต้องรู้สึกได้ เมื่อลูกค้าเข้ามาในอาณาเขตของคุณ คุณสร้างสิ่งนั้นไว้แล้วหรือยัง ถ้ายัง! การตลาดยังไม่ผ่าน
IMC คือหลักการตรงนี้ ไม่ใช่การซื้อสื่อมาผสมกัน แต่มันเป็นแม้กะทั่งชามก๋วยเตี๋ยวของคุณ ชามข้าวของคุณ มันสื่อในสิ่งที่คุณอยากสื่อหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมา มันเป็นการสื่อ แล้วการสื่อตรงนั้นคุณคุมมันหรือเปล่า หรือปล่อยไปตามยถากรรม เพราะถ้าพลาดเนี่ย มันจะเป็นภาพซ้อน!
หลักการง่ายๆ ทุกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่า ถ้าคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่ง อีกคนเห็นอีกอย่างหนึ่ง แสดงว่า Branding นั้นไม่สมบูรณ์ ทุกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณ "ควรจะเห็นภาพเดียวกัน" เมื่อนึกถึงคุณ เพราะงบโฆษณาเราไม่เยอะ
เพราะทุกองค์กร สุดท้ายก็ต้องการสร้างภาพใหญ่ๆ ขึ้นมาหนึ่งภาพ ซึ่งภาพใหญ่ๆ ตรงนี้ มันประกอบไปด้วยภาพย่อยๆ จำนวนมาก เป็นแม้กระทั่งนามบัตรของคุณ ถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว จะเป็นถ้วย ชาม ตะเกียบ สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ พฤติกรรม คำพูดคำจาของพนักงาน การเอี้ยวตัวโค้งคำนับทุกองศาบอกความหมายทั้งหมด ทุกอย่างมันกำลังสื่อสารข้อความบางอย่างอยู่
ลูกค้าเข้าไปในร้าน พนักงานไม่มอง นั่งเรียกก็ไม่หันมา ร้านอาหารนี้เห็นแล้วก็ไม่อยากเข้าไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังสื่อข้อความอยู่ แล้วข้อความตรงนั้นมันจะต้องสื่อข้อมูลเดียวกันกับแบรนด์ที่ถูกกำหนดไว้หรือเปล่า!
การสร้างแบรนด์และการตลาด เมื่อจะสื่อแล้ว ขอให้มั่นใจ สื่อแล้วต้องเข้าถึงลูกค้า ภายใต้ Brand Message เดียวกัน
Source : ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
Create : NokCB - Branding, Corporate Branding, Communications Branding & Consultant
============================
ติดตามทุกเรื่องเกี่ยวกับ การสร้างแบรนด์ การตลาด การโฆษณา ธุรกิจ ดีไซน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ แบบลึกซึ้ง สนุกสนานได้ที่...
Facebook : ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ by BirdBrand
Blockdit : BirdBrand & Nok Creative Branding