มีบัญชีอยู่แล้ว?
💥💥วิธีการเคลมสินไหม เจอ จ่าย จบ
ของสินมั่นคงประกันภัย 💥💥
จบเรื่อง ยกเลิก ไม่ยกเลิกของสินมั่นคงไปแล้ว ใครติดโควิด แต่หาช่องทางติดต่อไม่ได้
เมลล์เต็ม โทรยาก $%^!#*?;;'?,@$!×%£
กูรูประกัน เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน คนไทย😰😨😥😢
ขอ แนะนำ ขั้นตอน วิธีการเคลม อย่างย่อให้อะไรใช้บ้าง อะไรไม่ใช้ ตามมาค่ะ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเคลมประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ ใหม่ โดย ** การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ***
ให้นำส่งช่องทาง E-mail :
เท่านั้นนะคะ
หลังส่งเมลล์โทร คอนเฟริม 1596 ด้วยคร้า เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง
📕 เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด
แผนประกันภัยโควิด เจอ จ่าย จบ 💉🏥
กรณีมีชีวิตอยู่
1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษาของผู้เอาประกันภัย เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ผลแล็ป) ที่ยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
⚰5.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยให้นำส่งเอกสารดังนี้
5.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
1
5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
5.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
5.4 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
5.5 สำเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย
บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ตามนี้นะคร้า
ถ้ามีอะไรคืบหน้า กูรูประกัน จะคอยอัพเดตให้ทุกท่าน อีกครั้งคร้า
เจอกันใหม่บทความหน้า กดไลท์ กดแชร์ แบ่งปัน กันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันมา ช่วงนี้ กูรูประกันเองก็จะมีงานเคลม โควิดของ อาคเนย์ประกันภัยเข้ามาหนักหน่วงพอสมควร ขอให้โชคดีปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะ😄😃🤩😍🥰😘😋🥲
อย่างไรก็ดี เค้าสินมั่นคง ฝากขอโทษมาด้วยน๊า ...แต่ที่แอดด่าไป แอดไม่ขอโทษนะบอกไว้ตรงนี้เลย....หูพี่แทบไหม้
1
    287347
    อาคเนย์&สินมั่นคง ต่อไปนี้ประชาชนคงหมดความไว้วางใจจากคุณแล้วหละ