มารู้จักกับ ยาฉีดฟ้าทะลายโจร
หลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 ในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้ผู้คนเกิดความตื่นตัวในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดระลอกใหม่นี้ และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเริ่มมีการขาดตลาดให้เห็นกันบ้างแล้ว
ที่มา : https://www.google.com
วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับฟ้าทะลายโจรชนิดยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำที่มีชื่อสามัญทางยาว่า Andrographolide total ester sulfonate (ATES) injection เนื่องจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญทางยาที่มีชื่อว่า แอนโดรกราฟโฟไลด์ และเป็นสารออกฤทธิ์บรรเทาโรคโควิด19 ดังนั้นยาฉีดนี้จึงเป็นการนำสารแอนโดรกราฟโฟไลด์บริสุทธิ์มาใช้เป็นยา โดยมีใช้กันในประเทศจีน และได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2002 โดยมีสถานะเป็นยาแผนโบราณของจีน หรือ traditional Chinese medicine (TCM)
สารแอนโดรกราฟโฟไลด์ เป็นสารออกฤทธิ์หลักของฟ้าทะลายโจร
ยานี้มีข้อบ่งใช้สำหรับต่อต้านการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจ และทอนซิลอักเสบ, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ไข้หวัดใหญ่, โรคมือเท้าปาก, หลอดลมอักเสบ เป็นต้น แต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่จากการรวบรวมข้อมูลการใช้ยานี้พบว่า นิยมนำไปใช้ในการลดการอักเสบหลังการผ่าตัดมากที่สุดถึง 33% ตามมาด้วยการใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 20%
ข้อบ่งใช้ของ ยาฉีดฟ้าทะลายโจร ที่มา : Zhao, Y., Huang, P., Chen, Z., Zheng, S., Yu, J., & Shi, C. (2017). Clinical application analysis of andrographolide total ester sulfonate injection, a traditional Chinese medicine licensed in China. Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences], 37(2), 293–299.
ที่น่าสนใจอีกประการก็คือ สารแอนโดรกราฟโฟไลด์นี้มีผลข้างเคียงน้อยมาก โดยจากการสำรวจข้อมูลพบว่าเจอการแพ้เป็นผื่นแดงที่ผิวหนังหลังได้รับยาเพียงแค่ 1 ราย จากผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ทั้งหมด 848 ราย คิดเป็น 0.12% เท่านั้น
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลในประเทศไทยนั้น เป็นผงบดจากฟ้าทะลายโจร หรือเป็นสารสกัดเข้มข้น ไม่ใช่สารบริสุทธิ์แบบยาฉีด ผู้บริโภคจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเกิดการแพ้จากสารอื่นที่ไม่ใช่สารแอนโดรกราฟโฟไลด์ได้ด้วย ปัจจุบันกรมแพทย์แผนไทยได้ยกเลิกการแนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราฟโฟไลด์ 60 mg ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด เหลือเพียงแค่ขนาด 180 mg ต่อวันเท่านั้นที่ยังแนะนำอยู่ จึงไม่ควรรับประทานเพื่อป้องกันโควิด แต่ให้เริ่มใช้ทันทีเมื่อมีอาการไข้ที่สงสัยว่าอาจจะมาจากโควิดมากกว่า
โฆษณา