18 ก.ค. 2021 เวลา 10:52 • ข่าว
ก็แสดงว่าไม่มีความสามารถในการบริหาร
อาจจะมีความสามารถในด้านอื่น เหมาะกับทำอย่างอื่นไม่ใช่ควรมาบริหารประเทศ
โฆษณา