ก็แสดงว่าไม่มีความสามารถในการบริหาร
อาจจะมีความสามารถในด้านอื่น เหมาะกับทำอย่างอื่นไม่ใช่ควรมาบริหารประเทศ
1 ถูกใจ
135 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...