มีบัญชีอยู่แล้ว?
📌 สรุปมาตรการล็อกดาวน์ล่าสุด!
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) สรุปข้อกำหนดล่าสุด ฉบับที่ 28
ประชาชนและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำอะไรได้บ้าง?
#13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และเพิ่มเติม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา
#สำหรับประชาชน
- ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 - 04.00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต
- เลี่ยง จำกัด หรืองดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น
- WFH 100% ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ให้จัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุม โดยออนไลน์เป็นหลัก
- ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด
- ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50%
- ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมากกว่า 5 คน
#กิจการต่างๆ
- ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 20.00 น. ห้ามทานในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
- ห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะบางแผนก ถึง 20.00 น.
- โรงแรมเปิดได้ปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง
- ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ปิดตั้งแต่ 20.00 - 04.00 น.
- โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา เรียนออนไลน์ ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน
- กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็น +ต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้อย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นมาตรการระบบขนส่ง 50% จะมีผลบังคับใช้วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
#มาตรการล็อกดาวน์ #COVID19 | MORE