ไม่เชื่อตัังแต่เลือกตั้งแล้วครับ
143รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...