18 ก.ค. 2021 เวลา 17:03 • ข่าว
ตอบยาก ปัจจัยในการบริหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำเพียงอย่างเดียว เพราะต่อให้เก่งกาจมาจากไหน แต่อย่างอื่นไม่อำนวย ก็ไม่อาจจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ อุปมาดั่ง 'คนขุดสระน้ำใหญ่ ขุดโดยลำพัง ถึงแม้จะรู้ว่าต้องขุดอย่างไร แต่กลับไร้เครื่องมือในการขุด จำต้องใช้มือเปล่าขุด แล้วสระน้ำนี้จะสำเร็จเมื่อไร' ดังนั้น การบริหารประเทศ ประเทศหนึ่งนั้นจะให้อาศัย แค่ความสามารถของผู้นำเพียงอย่างเดียวนะไม่ได้หรอ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ เพื่อมาช่วยในการสนับสนุนเป็นกำลังในการบริหารประเทศ ทั้งนี้ยังต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในประเทศนั้นด้วย...
โฆษณา