นอนรับรู้ลมหายใจเข้า-ออกไปเรื่อยๆ คล้ายๆการนอนสมาธิค่ะ
1ถูกใจ
138รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...