19 ก.ค. 2021 เวลา 02:06
รัฐล้มเหลวไม่ชัดเจน,ช้า คนช่วยกันจนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้ว
โฆษณา