อยู่เพื่อตัวเรา คนที่เรารักและรักเรา อะไรที่ไม่ใช่ความสุข หากหลีกเลี่ยงได้จะทำ คนที่ไม่ใช่จะเลือกคบให้น้อยลงสังคมและเพื่อนก็ตาม
1 ถูกใจ
143 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...