19 ก.ค. 2021 เวลา 05:02 • สุขภาพ
สรุปง่ายๆ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” ล่าสุด ประชาชน-กิจการ ทำอะไรได้บ้าง
4
ก่อนคำสั่ง “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” จะมีผล 20 ก.ค.นี้ ฐานเศรษฐกิจ ได้สรุปเเบบง่ายๆ สำหรับข้อกำหนดล่าสุด ฉบับที่ 28 ประชาชน-กิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถทำได้
1
จากกรณีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
2
โดยมีการยกระดับ 3 จังหวัดให้เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครปฐม, นนทบุรี นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
1
ประชาชน
1.ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 21:00 น. ถึง 04:00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต
2
2.เลี่ยงจำกัดหรืองดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นการเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิต การพบแพทย์การรับวัคซีน
1
3.WFH 100% ทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขการควบคุมโรคระบบสาธารณูปโภค การจราจรการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยหรืองานที่ได้กำหนดเวลานัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วหากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกที่พักต้อง DMHTTA
5
4.ให้จัดการอบรมสัมมนาหรือประชุมโดยออนไลน์เป็นหลัก
1
5.ตั้งจุดตรวจด่านตำรวจหรือจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่จากพื้นที่สีแดงเข้มไปยังจังหวัดอื่น
6.ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำเป็นทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท
1
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมากกว่า 5คน
กิจการต่างๆ
1.ร้านอาหารเครื่องดื่มเปิดได้ถึง 20:00 น. ห้ามทานในร้านให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
2.ห้างศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์และพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆของภาครัฐได้ถึง 20:00 น.
3.โรงแรมเปิดได้ปกติ งดกิจกรรมการจัดประชุมการสัมมนาหรือการจัดเลี้ยง
4.ร้านสะดวกซื้อและตลาดสดปิดตั้งแต่ 20:00 น. ถึง 04:00 น.
6.โรงเรียนสถานศึกษาสถาบันการศึกษาเรียนออนไลน์ ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน
7.กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกรรมการเงิน ธนาคารตู้เอทีเอ็มธุรกิจสื่อสารคมนาคมไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่าย แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง
1
มีผลบังคับใช้อย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นมาตรการระบบขนส่ง 50% จะมีผลบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2564
1
โฆษณา