ความคิดเรา เรามองว่าตั้งใจไม่มากพอทำให้ล้มเหลวมันอยู่ครึ่งๆกลางๆระหว่างเกี่ยวกับไม่เกี่ยว งานบางอย่างถ้าตั้งใจมากไปมันก็ดีแล้วแต่เราก็ยังมองว่ามันล้มเหลวก็มี
2ถูกใจ
37รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...