เพื่อหาสิ่งไหม่ๆ ไปที่ไม่เคยไป ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ไปพบปะผู้คนที่ไม่เคยรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดไหม่ๆจากคนอื่น
ผมอยู่เพื่อการใช่ชีวิตให้คุ้ม กลับการเกิดมา
4ถูกใจ
178รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...