มีบัญชีอยู่แล้ว?
💦อานิสงส์ของการแผ่เมตตา💦
.
🌻🌻การแผ่เมตตา มีอานิสงส์หลายประการ
เช่น
😌ทำให้หลับเป็นสุข
😌หลับแล้วก็ฝันดีมีสิริมงคล
☺️ตื่นเป็นสุข
☺️ผิวพรรณวรรณผ่องใส
☺️ป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
☺️ศาสตราอาวุธต่างๆ ภัยต่างๆ ทำอันตรายไม่ได้
☺️เราจะเข้าถึงสมาธิได้เร็ว
✨รักษาอย่างนี่ไปเรื่อยๆ
พอจะละโลกจิตจะผ่องใส มีความสุช
แม้จะละโลกก็ไม่หวาดหวั่นในนมรณภัย
มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส
และจะละโลกไปแบบผู้ชนะ ไปสู่ภพภูมิอันวิเศษ
ไปสู่สุคติภูมิ
.
🌟นี่เป็นอานิสงส์ของการแผ่เมตตาโดยย่อ
ซึ่งผู้ที่แผ่เมตตาจะเป็นผู้ที่ได้รับ
.
.
🌻🌻ในสมัยหนึ่งกบิลดาบสได้บำเพ็ญภาวนา
อยู่ในป่า
ท่านชอบเจริญภาวนาเป็นนิสัย
ทำสม่ำเสมอทุกวันทุกคืน
.
🌟วันนี้ใจสบายท่านก็แผ่เมตตา
ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
.
....ท่านตั้งความปรารถนาว่า
สรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย
มีเท้าไม่มีเท้า มีเท้ามากเท้าน้อย
อะไรก็แล้วแต่ อยู่ในทิศเบื้องหน้า
....ขอให้ได้รับความปรารถนาดี
ที่แผ่ออกไปด้วยกระแสใจที่บริสุทธิ์
ให้มีความสุข สดชื่น
พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย
ท่านก็แผ่ไปในทิศเบื้องหน้า
.
🌟อีกวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางทิศตะวันตก
.
🌟อีกวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางทิศเหนือ
.
🌟อีกวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางทิศใต้
.
🌟อีกวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางทิศเบื้องบน
.
🌟อีกวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางทิศเบื้องล่าง
.
🌟ทุกทิศทุกทางท่านแผ่ไปอย่างนั้น
อย่างสม่ำเสมอ
ทำทุกวันจนกระทั่งติดเป็นนิสัย
.
ท่านเป็นผู้ที่หลับเป็นสุข
กายเบา ใจเบา สดชื่น และไม่ฝัน
ถ้าฝันก็ฝันในสิ่งที่เป็นสิริมงคล
.
ตื่นมาก็ไม่ซึมเซา ไม่งัวเงีย
มีแต่ความเบิกบานคล้ายๆกับพึ่งออกมา
จากแหล่งที่มีความสุขสดชื่น มาหยกๆ
.
ตื่นมาสดชื่น หน้าตาผิวพรรณวรรณท่านผ่องใส
ภัยต่างๆทำอันตรายท่านไม่ได้เลย
.
เป็นที่รัก เคารพของมนุษย์และเทวดา
แม้แต่สัตว์ทั้งหลายก็เคารพนับถือ
เคารพด้วย รักด้วย
.
ใจท่านเป็นสมาธิได้เร็ว
เข้าถึงฌานสมาบัติได้เร็ว
เพราะว่าไม่มีความโกรธกับใคร
ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร
มีแต่ความปรารถนาดีกับทุกๆคนในโลก
.
🌻🌻ป่าที่ท่านอยู่อุดมไปด้วยผลไม้นานาพันธุ์
มีแต่สิ่งที่มีสิริมงคล
.
แม้แต่สัตว์ที่พูดกันไม่รู้ภาษาที่เคยเป็นศัตรูกัน
เช่น กวาง เก้ง กับ เสือ
พอเข้ามาในบริเวณรัศมีป่าที่ท่านอาศัยอยู่
จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปมีแต่เมตตาธรรม
มีแต่ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน
รักใคร่กลมเกลียวกัน ไม่เป็นพิษเป็นภัยกัน
.
เมื่อสัตว์นั้นจะถึงที่ตาย
ก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องดิ้นรนไปตายที่อื่น
แม้แต่ซากอสุภะ ก็อยู่ที่นั่นไม่ได้
เพราะแผ่นดินที่นั่นเป็นแผ่นดินที่สะอาด
ดินฟ้าอากาศก็สะอาดมีแต่บรรยากาศ
ของความบริสุทธิ์ พลังแห่งเมตตาธรรม
แผ่ไปอย่างนั้นทุกทิศทุกทาง
.
🌻🌻ในที่สุดต่อมา สถานที่นี้
จึงเป็นที่ตั้งเมืองกบิลพัสดุ์
.
เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะ
ผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ
ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสมณโคดมพุทธเจ้า
.
เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญพระชนม์
และประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ 29 พรรษา
.
.
❤️ฉะนั้นถ้าใครรักตัวเอง
อยากให้ตัวเองมีความสุข
ต้องมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรม
อย่างสม่ำเสมอทุกๆวันนะคะ
.
🌟วันนี้ฟ้ามีบทแผ่เมตตามาฝากทุกคนค่ะ
แนะนำว่า
.
เปิดฟังก่อนนอน
…จะได้หลับสบายไปพร้อมกับ
กระแสความเมตตา
.
หรือ
.
เปิดฟังตอนตื่นนอนใหม่ๆ
…เป็นการเริ่มต้นชีวิตวันใหม่
ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังเมตตาค่ะ
.
หรือ
.
เปิดฟังตอนที่ใจเรากำลังไม่สบาย
มีความกังวล กลัว ซึมเศร้า เป็นต้น
ดนตรีบทแผ่เมตตาบทนี้ อาจจะช่วย
บำบัดได้ค่ะ
.
.
✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
สู้ๆนะคะ ทุกคน วิกฤตอะไรก็ตาม
มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เดี๋ยวมันก็หายไปค่ะ
.
ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยไปด้วยกันนะคะ
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
19/07/64
    Green T Life 🌱
    สวดมนต์แล้ว ตั้งจิตแผ่เมตตาสบายใจมากค่ะ 💗