ข่าวดี บอร์ดสปสช.เห็นชอบให้แจกชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (Antigen Test Kit) ฟรี 8.5 ล้านชุด
12
จากกรณีการระบาดโควิดระลอกที่สาม ทำให้มีประชาชนที่สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ประสงค์จะตรวจให้ทราบว่า ตนเองติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่
1
แต่ด้วยข้อจำกัด ศักยภาพของการตรวจแบบมาตรฐานคือ วิธี RT-PCR ทำได้ประมาณวันละ 80,000 ตัวอย่าง (ได้มาตรฐานสากล)
เนื่องจากวิธีเก็บยุ่งยาก การตรวจในห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง แต่มีความแม่นยำ
เวลาเกิดโรคระบาดอย่างมาก ก็จะไม่สามารถตรวจได้อย่างเพียงพอ
รัฐบาลจึงอนุญาตให้ประชาชนซื้อชุดตรวจหาไวรัสด้วยตนเองที่บ้านได้จากสถานพยาบาล คลินิก และร้านขายยา
วันนี้ (19 กค.2564) บอร์ด สปสช. ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้เรียกประชุมวาระด่วน
เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจทดสอบหาโควิดด้วยตนเองที่บ้าน
3
และมีมติเห็นชอบ ที่จะจัดหาชุดตรวจทดสอบโควิดด้วยตัวเองที่บ้านจำนวน 8.5 ล้านชุด ราคาต้นทุนจัดซื้อ 120 บาทต่อชุด
2
โดยมอบหมายให้เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะเป็นเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้จัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเป็นผู้รับภาระจัดสรรงบประมาณ 1014 ล้านบาท
3
คาดว่าจะมีชุดทดสอบ แจกจ่ายให้กับประชาชนได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้
2
การแจกชุดทดสอบดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องแจกให้คนละ 3-4 ชุด
เนื่องจากว่า ถ้าทดสอบแล้วผลเป็นลบ จำเป็นจะต้องตรวจซ้ำอีกในระยะห่าง 3-5 วัน
2
ในช่วงระยะฟักตัว 14 วัน อาจจะต้องตรวจซ้ำ 3-4ครั้ง ซึ่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็มีการแจกชุดตรวจทดสอบด้วยตนเองที่บ้านให้คนละ 5 ชุด
1
นับเป็นข่าวดีที่ประชาชนจะมีชุดตรวจที่ได้มาตรฐานและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากการระบาดของโควิด-19
1
Reference
นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
151ถูกใจ
255แชร์
19Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...