เป็นช่วงเวลาที่ได้สัมผัสถึงความไม่แน่นอนในชีวิต มนุษย์ต้องsurviveจากเชื้อร้าย คอยเช็คสถานการณ์ และติดตามการให้ความช่วยเหลือด้วยวัคซีนอยู่เนืองๆ รวมถึงแย่งชิงวัคซีนกับมนุษย์อื่นผ่านสิ่งที่เรียกว่าแอปตลอด สุดท้ายโดนเลื่อน หวาดระแวงเชื้อร้ายอาจอยู่ได้ทุกที่ กระทั่งฝาผนัง หรือแฝงมากับคนใกล้ตัว คุยกับตัวเองทุกวันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เจ้าติดรึยังๆ ไม่จำเป็นมนุษย์ไม่สื่อสารกับใครทางวาจา โดยมากผ่านปุ่มกดหรือ คีย์บอร์ด เลยรอดมาได้
  • 1
โฆษณา