19 ก.ค. 2021 เวลา 16:18 • ความคิดเห็น
เคย และทำให้ที่ผ่านมาเราเลือกใช้ชีวิตให้มีความสุข เพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่า ไม่คิดหรือพูดอะไรที่เสียเวลาชีวิต หรือบั่นทอนจิตใจ เพราะไม่ว่าเวลาในชีวิตเราจะเหลือมาก หรือเหลือน้อย ก็ไม่ควรเอาไปทิ้งกับเรื่องไร้สาระ ใช้ชีวิตให้มีความสุข หาความรู้ ฝึกฝนตัวเอง มีสติ กินอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ หัวเราะให้มาก ให้อภัย ให้โอกาส และตัดโอกาสสิ่งที่จะทำให้เกิดเรื่องไม่ดี ทิ้งขยะที่เกิดขึ้นภายในใจของแต่ละวัน ชีวิตมันสั้น ใช้ให้คุ้ม
โฆษณา