โลกหลังความตายเป็นเช่นไหร่คะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าอิงตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ล หลังความตายมีสวรรค์และนรกค่ะ ต้องตายจากร่างกายนี้จริง ๆ ก่อนถึงจะชัดเจนค่ะ
โฆษณา