โอกาสแก้ไขมีได้ตลอด แต่เงื่อนไขอยู่ที่ว่าโอกาสจะให้เราได้แก้ไขได้กี่ครั้ง
และตัวเราพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นด้วยหรือไม่
2 ถูกใจ
35 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา